Sponsor

De sponsorcommissie zoekt voortdurend naar bedrijven die op verschillende wijzen NDZW financieel willen ondersteunen. Om dit op een gestructureerde wijze te doen is een sponsorplan ontwikkeld, dat nu geïmplementeerd dient te worden.