Clubhistorie

Een korte terugblik
Dameskorfbalvereniging NDZW is ontstaan uit een fusie tussen de korfbalverenigingen Never Down uit Vlijmen en Zwart Wit '82 uit Haarsteeg. Na een jaar van voorbereiding gingen in augustus 2006 een aantal teams, samengesteld uit beide verenigingen onder de naam 'NDZW' de nieuwe competitie in. Op 2 juni 2007 vierde korfbalvereniging Zwart Wit '82 nog haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumfeest werd de NDZW vlag onthuld. Daarmee was de nieuwe vereniging die NDZW bleef heten een feit, en hielden de verenigingen Never Down (opgericht in 1954 en dus 53 jaar) en Zwart Wit '82 (na 25 jaar) op te bestaan. Om het verleden niet kwijt te raken, werd in de statuten van NDZW, als oprichtingsdatum gekozen voor de oprichtingsdatum van de oudste vereniging Never Down, zijnde 10 maart 1954. In het eerste anderhalf jaar werd er zowel op sportpark Haarsteeg als op sportpark de Hoge Heide getraind en gespeeld. Per 1 november 2007 werd door de gemeente Heusden de huur van de velden op sportpark Haarsteeg opgezegd en heeft NDZW op sportpark de Hoge Heide haar domicilie gehad tot en met 2018. Dit domicilie heeft NDZW in het voorjaar van 2019 ingeruild voor de andere oude locatie, namelijk: Sportpark Haarsteeg. Vanaf dit mooie sportpark wordt volop enthousiasme en sportplezier gebouwd aan onze toekomst.

60 jarig bestaan

In maart 2014 werd het eerste grote jubileum van NDZW gevierd, namelijk het 60 jarig bestaan van de vereniging. Dit jubileum is op 14 en 15 juni van 2014 groots gevierd met veel (oud)leden en andere betrokken van de vereniging. Naast het jaarlijkse jeugdkamp, een groot reünietoernooi en een feestavond, werd ook een speciaal lid deze dag in het zonnetje gezet; Tony van de Berk. Zij vierde namelijk, net als de verenging, haar 60 jaar lidmaatschap.

Jubileumboeken