Lidmaatschap

Lidmaatschap

Aanmelden bij NDZW kan gebruik maken van een inschrijfformulier, dat te verkrijgen is bij het wedstrijdsecretariaat, Esther van Logten. U kunt hiervoor mailen naar esthervanlogten@hotmail.com.

Je kunt op elk moment lid worden van NDZW. In de meeste gevallen zul je eerst een aantal weken gratis trainen om te kijken of het je bevalt. Na 4 weken bepaal je of je lid wordt van NDZW. Daarna betaal je contributie voor dat lidmaatschap. Het lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het korfbalseizoen en kan niet tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet dat je deel uitmaakt van een team en je teamleden verwachten van je dat je hen niet midden in een seizoen in de steek laat. Bovendien betaalt NDZW voor jou ook contributie aan de KNKV en die contributie moet voor een heel jaar vooruit worden betaald.

 

2021/2022 Team Prijs
Midweek I € 190,-
Midweek II € 190,-
Recreanten € 90,-
Jeugd € 165,-
Steunend Lid € 25,-

Indien je toch wilt opzeggen, doe dit dan vóór 1 mei van het lopende verenigingsjaar. Een lidmaatschap duurt altijd tot 31 juli van het lopende verenigingsjaar. Als we niets van je horen, gaan we ervan uit, dat je komend seizoen ook nog bij NDZW speelt.

Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan het secretariaat of de penningmeester. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je ook bij hen terecht. Naast het lidmaatschap voor actieve en sportende leden bestaat er ook de mogelijkheid om steunend lid te worden. Steunende leden worden op de ledenlijst vermeld en nemen deel aan verenigingsactiviteiten. Voor informatie, neem gerust contact op!