Privacybeleid NDZW

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die NDZW verwerkt van haar leden, sponsoren, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van NDZW, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan NDZW verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

 

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.                                                       


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: NDZW, Priemsteeg 31, 5251CW, Vlijmen, KvK 40217472.
De secretaris is bereikbaar via dkv.ndzw@gmail.com en ledenadministratie via esthervanlogten@hotmail.com              


2. Welke gegevens verwerkt NDZW en voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht

b) adresgegevens eventueel postadres

c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)

d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze vereniging zoals bv social media accounts

2.2 NDZW verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van derde instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

b) je naam, adresgegevens en mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van NDZW.

c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijv. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en mailadres wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van het lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met NDZW en je te informeren over de ontwikkelingen van NDZW.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

NDZW gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van NDZW. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing (indien deze aanwezig is) of door een mail te sturen naar dkv.ndzw@gmail.com


3. Bewaartermijnen

NDZW verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft NDZW passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan NDZW gebruikmaken van diensten van derden, zogenaamde verwerkers, met deze verwerker hebben wij dan een verwerkersovereenkomst gesloten.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van NDZW kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. NDZW zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop NDZW je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris via dkv.ndzw@gmail.com


Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.